Hans Selye myntade begreppet stress. Han var en österrikisk vetenskapsman och eftersom engelskan inte var hans modersmål använder vi idag ett ord som egentligen beskriver resultatet av något som är orsaken till våra upplevelser. Olika människor påverkas olika av pressen som de upplever och det är den enskildes coopingförmåga som avgör hur upplevelsen av pressen tolkas. Vi gör våra tolkningar utifrån våra tidigare upplevelser vilkas mall vi har skapat genom livet och fundamentet för mallen byggdes redan när vi var små med början i våran mammas mage. Under den tiden, när vi ligger i våran mammas mage, påverkas vi av mammas hormoner och vilka de är beror på hur mammans omständigheter under hennes graviditet är samt hur hon tolkar sin omgivning och det som sker runt omkring henne. Lever hon i ett kärleksfullt förhållande boostas barnet med oxytocinhormoner, lugn- och ro hormoner, vilka stödjer tillväxt och välmående. Kantas hennes graviditet av osäkerhet och oro avger hennes kropp en hel del kortisol, adrenalin och noradrenalin.

Vi lever våra liv mestadels utifrån olika program. Upp till sexårsålder laddar vi okritiskt ner information från omvärlden direkt till det undermedvetna, sedan lever vi utifrån dessa program och fram till 35 årsåldern har vi skapat ett reaktionsmönster som vi, om vi inte är medvetna om dem, lever resten av våra liv utifrån. Som en konsekvens blir vi beroende av våra tankar som skapar känslor som ger oss omedvetna adrenalinkickar och vi får svårt att tänka annorlunda. Det blir svårt eller nästintill omöjligt att tänka större än hur vi känner oss och när vi försöker tänka utanför boxen blir det väldigt obekvämt. Våra tankar har alltså genom tiden skapat kemiska coctails i våra kroppar som vi så småningom blir beroende av.

Våra tankar och känslor som är begränsande, håller oss kvar i tillstånd av stress och dåliga val som producerar fight or flight or play dead responsen. Detta beroendet håller oss kvar i en känsla av vilka vi tror att vi är. De flesta av oss har gjort oss beroende av dramer, problem och tillstånd i våra liv som skapar stress. Stresshormonerna gör oss vakna, alerta, fulla av energi. När stressreaktionen som vi har skapat genom våra tankemönster pågår i dagar, veckor och år påverkar den oss negativt. Stresshormonerna hämmar vårt immunförsvar och tillväxten, återuppbyggnaden av kroppen, därför kan stressen i våra kroppar försätta oss i oönskade tillstånd eller göra oss sjuka.

När vi lever i stress lever vi i överlevnad, vi försöker kontrollera eller forcera händelserna i våra liv. Vi saknar då tilliten till livsprocessen men när kroppen och sinnet är i balans upplever vi tillit till våran omgivning och ett lugn inombords och en känsla av att allt löser sig. Det är då vi är våra bästa jag! Vi upplever glädje, harmoni, våran kreativitet ökar, vi samspelar med omvärlden på ett harmoniskt och kärleksfullt sätt.