kvantfysiska transformationer joanna davbergErfarenheterna i mitt liv har gjort att jag började intressera mig för hälsa, välmående och helandeprocesser. 2003 flyttade jag från Borås till Gävle för att studera Hälsopedagogik vid högskolan i Gävle. Under mina studier inriktade jag mig på stresshantering och när jag skrev min andra uppsats kom jag över en studie som Folkhälsoinstitutet hade gjort i vilken de kom fram till att …”det torde finnas samband mellan alla våra folkhälsosjukdomar och stress”. Jag tyckte att det resultatet var väldigt intressant och samtidigt förundrades jag över att man inte lägger mer resurser på att utforska och arbeta preventivt med stresshantering. Efter min utbildning har jag fortsatt att fördjupa mig i ämnet stress.

2010 sade min kropp och mitt sinne ifrån totalt. Jag fick diagnosen utmattningssyndrom och jag började mer specifikt söka efter något som jag egentligen inte visste vad det var men jag var övertygad om att det fanns!  Och 2012 kom jag äntligen in på ett spår som resonerade med mig och som ledde till att jag gick min första kvantfysiska utbildning hos Jörgen Tranberg ”Kvantfysisk mentorskapsutbildning” vilken blev början på min passion. Jag hade tidigare varit inne och nuddat vid ämnet men nu fick jag upp mitt verkliga intresse.

2013 gick jag min första Vipassanretreat under vilken man mediterar 11h om dagen och efter den kände jag hur nervsystemet som hade gått på högvarv i flera år äntligen började lugna sig.  2015 var det dags för en första kurs i hur man kunde arbeta med kvantfysik i helandeprocesser.

Mina kurser & lärare

2002 Mikael Simonato, Göteborg, Qigonginstruktörsutbildning

2003 Lena Johansson, Gävle, Reiki Healing steg 1 & 2

2012 Jörgen Tranberg, Göteborg Kvantfysisk Mentorskapsutbildning

2015 Anna Kubica, Polen, Dwupunktowa Transformacja 1, 2, 3 & 4

2016 SKIS Institutionen för Kvantfysikt medvetenhet, Polen, En veckas kurs i kvantfysiska transformationer


2016 Frank Kinsow, Munchen, Quantum Entrainment

2016 Joe Dispenza Barcelona, Progressiv workshop

2017 Melissa Joy Johnsson, London, The Heart of All Matters, 24 fields.

2017 Melissa Joy Johnsson och Richard Bartlett, Verona, Matrix energetics

2018 Joe Dispenza, Mexico, One Week advanced retreat

2018 Tibetansk Singing Bowl Therapy, Kathmandu