kvantfysiska transformationer joanna davbergJag är en sökare som har erfarit en hel del i mitt liv och mina erfarenheter har fått mig att rikta in mitt intresse på helande och välmående. 2003 flyttade jag från Borås till Gävle för att studera Hälsopedagogik vid högskolan i Gävle. Under mina studier inriktade jag mig på stresshantering och när jag skrev min andra uppsats kom jag över en studie som Folkhälsoinstitutet hade gjort och i vilken de kom fram till att …”det torde finnas samband med alla våra folkhälsosjukdomar och stress”. Jag tyckte att det resultatet var väldigt intressant och samtidigt förundrades jag över att man inte lägger mer resurser på utforska och arbeta preventivt med stresshantering. Efter min utbildning har jag fortsatt att utforska ämnet stress.

2010 sade min kropp och mitt sinne ifrån totalt. Jag fick diagnosen utmattningssyndrom och jag började mer specifikt söka efter något som jag egentligen inte visste vad det var men jag var övertygad om att det fanns!  Och 2012 kom jag äntligen på spåret i mitt sökande och gick jag min första kvantfysiska utbildning som leddes av Jörgen Tranberg ”Kvantfysisk mentorskapsutbildning” vilken blev början på min passion. Jag hade tidigare varit inne och nuddat vid ämnet men nu fick jag upp mitt verkliga intresse.

Efter den kursen blev det en resa till Brasilien John of God, där jag höjde min energi och 2015 var det dags för en första kurs i hur man kunde jobba med kvantfysik och helandeprocesser.

Mina kurser & lärare

2002 Mikael Simonato, Göteborg, Qigonginstruktörsutbildning

2003 Lena Johansson, Gävle, Reiki Healing steg 1 & 2

2012 Jörgen Tranberg, Göteborg Kvantfysisk Mentorskapsutbildning

2015 Anna Kubica, Polen, Dwupunktowa Transformacja 1, 2, 3 & 4

2016 SKIS Institutionen för Kvantfysikt medvetenhet, Polen, En veckas kurs i kvantfysiska transformationer


2016 Frank Kinsow, Munchen, Quantum Entrainment

2016 Joe Dispenza Barcelona, Progressiv workshop

2017 Melissa Joy Johnsson, London, The Heart of All Matters, 24 fields.

2017 Melissa Joy Johnsson och Richard Bartlett, Verona, Matrix energetics

2018 Joe Dispenza, Mexico, One Week advanced retreat

2018 Tibetansk Singing Bowl Therapy, Kathmandu