Det första kvantfysiska experimentet ”double-slit experiment” utfördes redan 1801, av Thomas Young. Han fann att ljus och materia, de komponenter som allt är uppbyggt av, kan uppträda både i form av vågor eller partiklar.

När kvantfysiken började ta form i början av 1900 talet avslöjade de vetenskapliga framgångarna en plats i naturen där Newtons lagar inte riktigt tycks gälla, atomernas minimala värld, kvantum, ” en diskret mängd elektromagnetisk energi”. Detta ämne är således vad vår värld består av när vi reducerar den till dess minsta beståndsdel.

Experimenten inom kvantfysiken påvisar att blotta betraktandet av något så litet som en elektron förändrar dess egenskap medan vi betraktar den vilket tyder på att själva observationshandlingen är en skapelseakt och att medvetandet utför skapandet. Vi är alltså inte passiva observatörer utan aktiva kreatörer i våra liv. Om vi ser verkligheten ur det perspektivet och ser oss själva uppbyggda av dessa små, mikro små partiklar som kan förändras, har vi även inflytande på våra kroppar, vilket i förlängningen kan innebära att vi inte är några offer för varken omständigheter eller våra gener!

Kvantfysiken skapar utrymme för utnyttjande av ett öppet system till skillnad från Newtons slutna system men om man säger sig förstå kvantfysiken har man egentligen ingen susning om vad det är.

(Tom Richard Feyman).