Kvantfysiska transformationer är en samling metoder som bygger på det kvantfysiska teorier och innefattar alla de verktyg som jag har kommit i kontakt med genom litteratur, kurser, föreläsningar, event och som jag har själv testat och har gett mig och dem jag har transformerat tillsammans med, fantastiska resultat!

Kvantfysiska transformationer KFT används för att åstadkomma en omedelbar förändring som ger observerbar effekt varje gång den utförs. Man kan använda kvantfysiska transformationer till praktiskt taget vad som helst Du kan tänka dig; fysiska tillstånd, skador, känslomässiga mönster, tidigare trauman, för att balansera upp relationen med sig själv och omvärlden, transformera värk, göra sig fri från beroende. Du kan förändra och även bjuda in helt nya möjligheter i Ditt liv.

Du behöver inte veta uppkomsten av ”problemet” och hur det skall lösas utan bara sätta en intention för vad Du önskar ha transformation i.

Om vi utgår från kvantfysiken och betraktar oss själva och våra kroppar samt universum är vi och allt omkring oss uppbyggt av små partiklar. Föreställd Dig nu Din kropp och hur den är uppbyggd av dessa små, mikro små vibrerande partiklar, som samspelar med varandra. Dessa partiklar är i ständig rörelse, de bildar mönster, omstruktureras osv.  När ett föremål är i rörelse, vet vi sedan tidigare att det bildas energi och då kan du se dig själv som en vibrerande energivarelse. Genom åren har din kropp byggt upp vissa mönster utifrån vad du har erfarit på flera plan, genom din omgivning, miljö, uppfostran, samhället du växte upp i, människor Du har relaterat till, händelser du valt att uppleva, normer som samhället förväntar oss att vi skall leva utifrån, handling/ konsekvens. Allt detta har format dig och skapat den du är.